Văn bản pháp luật

Thông tư 06/2021/TT-BCT Sử đổi, bổ sung một số điền của Thông tư số 16/2014/TT-BCT của BCT quy định về thực hiện giá bán điện

Tên văn bản : Thông tư 06/2021/TT-BCT Sử đổi, bổ sung một số điền của Thông tư số 16/2014/TT-BCT của BCT quy định về thực hiện giá bán điện
Mô tả :
Số hiệu văn bản: Thông tư 06/2021/TT-BCT Số hiệu văn bản: 25/09/2021
Ngày ban hành: 6/08/2021 Ngày hết hiệu lực : N/A
Cơ quan ban hành Bộ Công Thương Người ký : Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên

File đính kèm :

Để có thể bình luận, xin vui lòng đăng nhập

Ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới

30/05/2023

Ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới

Phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

30/05/2023

Phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

LUẬT CẠNH TRANH

22/05/2023

Quốc hội ban hành Luật Cạnh tranh.

LUẬT ĐẤU THẦU

22/05/2023

Quốc hội ban hành Luật đấu thầu.

LUẬT AN NINH MẠNG

19/05/2023

Quốc hội ban hành Luật An ninh mạng.

LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

19/05/2023

Quốc hội ban hành Luật Bảo vệ môi trường.