Các trang web hữu ích

MỘT SỐ TRANG WEBSITE HỮU ÍCH (TRONG NƯỚC)

- VNEEP Bộ Công Thương: https://tietkiemnangluong.com.vn

- Tiết kiệm năng lượng EVN: https://tietkiemnangluong.evn.com.vn

- Tập đoàn điện lực Việt Nam, Tiết kiệm năng lượng: tietkiemnangluong.evn.com.vn

- Cục Công Thương Địa phương: arit.gov.vn

- Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp 1 (trung tâm của toàn vùng phía Bắc): ipc1.gov.vn/p/tu-van/tiet-kiem-nang-luong

- Trung Tâm Tiết Kiệm Năng Lượng TP.HCM (ECC-HCMC):  http://www.ecc-hcm.gov.vn

-  Trung Tâm Phát Triển Công Nghiệp Hỗ Trợ TP. Hồ Chí Minh:  http://congthuonghcm.vn

- Trung tâm Tiết kiệm năng lượng Hà Nội:  http://www.ecchanoi.gov.vn

- Trung tâm TKNL và chuyển giao công nghệ Đà Nẵng: http://www.decc.com.vn/

- Trung Tâm Tiết Kiệm Năng Lượng Tiền Giang:  http://www.ecc.tiengiang.gov.vn

- Trung tâm nghiên cứu và phát triển về Tiết Kiệm Năng Lượng (ENERTEAM): http://www.enerteam.org

- Dự án Tiết kiệm năng lượng cho ngành Công nghiệp Việt Nam (Vietnam Energy Efficiency for Industrial Enterprises Project - VEEIE): https://veeie.vn

- Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia:  www.nldc.evn.vn

- Trung tâm TKNL Nghệ An: https://eccnghean.vn

-Tổng Công ty Điện lực Miền Nam: https://evnspc.vn

- Tiết kiệm năng lượng Bộ Xây dựng: http://tknl.xaydung.gov.vn

Để có thể bình luận, xin vui lòng đăng nhập