Văn bản pháp luật

LUẬT DOANH NGHIỆP

Tên văn bản : LUẬT DOANH NGHIỆP
Mô tả : Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Doanh nghiệp.
Số hiệu văn bản: Luật số: 59/2020/QH14 Số hiệu văn bản: 17/6/2020
Ngày ban hành: 17/6/2020 Ngày hết hiệu lực : N/QA
Cơ quan ban hành Quốc hội ban hành Luật Doanh nghiệp. Người ký : Chủ tịch QH: Nguyễn Thị Kim Ngân

File đính kèm :

Để có thể bình luận, xin vui lòng đăng nhập

Ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới

30/05/2023

Ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới

Phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

30/05/2023

Phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

LUẬT CẠNH TRANH

22/05/2023

Quốc hội ban hành Luật Cạnh tranh.

LUẬT ĐẤU THẦU

22/05/2023

Quốc hội ban hành Luật đấu thầu.

LUẬT AN NINH MẠNG

19/05/2023

Quốc hội ban hành Luật An ninh mạng.

LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

19/05/2023

Quốc hội ban hành Luật Bảo vệ môi trường.