Văn bản pháp luật

Thông tư quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng

Tên văn bản : Thông tư quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng
Mô tả : Thông tư số 25/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương : Quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng
Số hiệu văn bản: 25/2020/TT-BCT Số hiệu văn bản: 13/11/2020
Ngày ban hành: 29/09/2020 Ngày hết hiệu lực :
Cơ quan ban hành Bộ Công Thương Người ký : Bộ trưởng Trần Tuấn Anh

File đính kèm :

Để có thể bình luận, xin vui lòng đăng nhập

Quyết định Thành lập Văn phòng giúp việc Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030

16/08/2022

Quyết định Thành lập Văn phòng giúp việc Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030.

Công văn về việc khảo sát đánh giá thực thi và xây dựng định hướng sửa đổi, bổ sung Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

06/07/2022

Nhằm thể chế hóa các chủ trương chính sách và xây dựng chế tài đủ mạnh và khả thi để khuyến khích đầu tư và sử dụng các công nghệ, trang thiết bị tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường, Bộ Công Thương tiến hành tổng kết, đánh giá, nghiên cứu bổ sung sửa đổi Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Thông tư; Quy định chi tiết một số nội dung an toàn điện

08/06/2022

Quy định chi tiết một số nội dung an toàn điện

Thông tư 06/2021/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 16/2014/TT-BCT của BCT quy định về thực hiện giá bán điện

01/06/2022

Sửa đổi, bổ sung một số điền của Thông tư số 16/2014/TT-BCT của BCT quy định về thực hiện giá bán điện

Thông tư 06/2021/TT-BCT Sử đổi, bổ sung một số điền của Thông tư số 16/2014/TT-BCT của BCT quy định về thực hiện giá bán điện

07/05/2022

Thông tư 06/2021/TT-BCT Sử đổi, bổ sung một số điền của Thông tư số 16/2014/TT-BCT của BCT quy định về thực hiện giá bán điện

Thông tư 05/2021/TT-BCT Quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện

07/05/2022

Thông tư 05/2021/TT-BCT Quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện