Giải thưởng hiệu quả năng lượng trong công nghiệp

img

Giải thưởng hiệu quả năng lượng trong công nghiệp (NEEIA 2021)

BTC thông báo: Thời hạn nhận hồ sơ Giải thưởng hiệu quả năng lượng trong công nghiệp (NEEIA 2021) đã sắp đến hạn kết thúc. BTC kính đề nghị các cơ sở công nghiệp khẩn trương hoàn thiện và gửi Hồ sơ trước thời hạn 24h ngày 31/10/2021. Trân trọng thông báo

  • Giải thưởng hiệu quả năng lượng trong công nghiệp (NEEIA 2021)

    BTC thông báo: Thời hạn nhận hồ sơ Giải thưởng hiệu quả năng lượng trong công nghiệp (NEEIA 2021) đã sắp đến hạn kết thúc. BTC kính đề nghị các cơ sở công nghiệp khẩn trương hoàn thiện và gửi Hồ sơ trước thời hạn 24h ngày 31/10/2021. Trân trọng thông báo

  • Cuộc thi hiệu quả năng lượng quốc gia năm 2017

    Đã kết thúc...

  • Cuộc thi hiệu quả năng lượng quốc gia năm 2016

    Đã kết thúc...