Hướng dẫn lập hồ sơ

HƯỚNG DẪN VIỆC LẬP VÀ GỬI HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAM GIA

GIẢI THƯỞNG HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG TRONG CÔNG NGHIỆP NĂM 2021

1. Lập hồ sơ đăng ký

  • Ban tổ chức đã gửi bản Hồ sơ mẫu (dạng word), doanh nghiệp chỉ cần tải về và điền nội dung thông tin, làm thủ tục ký và đóng dấu để gửi tham gia.
  • Hồ sơ tham gia Giải thưởng Hiệu quả năng lượng trong công nghiệp năm 2021 cần sắp xếp theo thứ tự như đã nêu tại phần Cấu trúc hồ sơ.
  • Giải thưởng Hiệu quả năng lượng trong công nghiệp năm 2021 có thêm nội dung để doanh nghiệp đề nghị khen thưởng cá nhân có thành tích đóng góp cho công tác hiệu quả năng lượng của đơn vị mình. Điều kiện và nội dung đề xuất cá nhân đã được nêu rõ tại mục 4 của Hồ sơ mẫu.
  • Trong quá trình lập Hồ sơ dự thi, nếu quý đơn vị có yêu cầu hướng dẫn hoặc giải đáp vấn đề gì xin liên hệ: ông Đặng Khắc Mẫn (Điện thoại: 090328.6859 , Email: dangkhacman@gmail.com) để được hỗ trợ.

2. Gửi Hồ sơ đăng ký

Hồ sơ đăng ký dự thi cần gửi bản cứng (bản in, có dấu và chữ ký, gửi theo đường bưu điện) và đồng thời gửi bản mềm (dạng scan, gửi theo đường điện tử). Địa chỉ cụ thể như sau:

2.1. Địa chỉ gửi Hồ sơ tham gia Giải thưởng (theo đường bưu điện):

Hội Khoa học-Công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam (VECEA),

Tầng 4, Tòa nhà Bộ Công Thương, 655 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Hồ sơ bên ngoài cần ghi rõ tiêu đề:

HỒ SƠ DỰ THI “Giải thưởng Hiệu quả năng lượng trong công nghiệp năm 2021”

Tên doanh nghiệp: ……………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………................

Điện thoại liên hệ: ……………………………………………………

Email liên hệ: ………………………………………………………….......

2.2. Địa chỉ gửi Hồ sơ tham gia Giải thưởng (theo đường thư điện tử):

http://veecom.vn (chuyên mục NEEI AWARD trên thanh tiêu đề).

Hoặc: quantri@veecom.vn     và    vneec.gov@gmail.com

 

XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN