Cuộc thi tuần thứ ba tháng 10 năm 2021

Chủ đền: Hệ thống nhiệt lạnh

Ngày bắt đầu: 12:00 18/10/2021 / Ngày kết thúc 12:00 24/10/2021

Tham gia Xếp hạng

Băng cách nhấn nút tham gia, bạn đã đồng ý với thể lệ của cuộc thi

Thành viên tích cực
1
Tran Thu Giang
...
2
Markus Bissel
...
3
Nguyen Anh Tu
...
4
Tan
...
5
Nguyễn Văn Hùng
...
Kết quả tuần trước
1
Mit Vu
131 điểm
2
Nguyễn Thị Lê
124 điểm
3
Vũ Phương Hoa
114 điểm
4
Giang Sơn Thắng
98 điểm
5
Nguyễn Đỗ Thuyên
75 điểm
6
Lại Đức Tuấn
67 điểm
7
Trần Thái Hà
61 điểm
8
nguyễn thị hồng vân
60 điểm
9
Bùi Thị Hồng Vân
55 điểm
10
Mã Văn Đồng
50 điểm
1
Mit Vu
131 điểm
2
Nguyễn Thị Lê
124 điểm
3
Vũ Phương Hoa
114 điểm
4
Giang Sơn Thắng
98 điểm
5
Nguyễn Đỗ Thuyên
75 điểm
6
Lại Đức Tuấn
67 điểm
7
Trần Thái Hà
61 điểm
8
nguyễn thị hồng vân
60 điểm
9
Bùi Thị Hồng Vân
55 điểm
10
Mã Văn Đồng
50 điểm
1
Lại Đức Tuấn
1212 điểm
2
Nguyễn Thị Lê
861 điểm
3
Trần Thái Hà
787 điểm
4
Trần Tín
637 điểm
5
Mit Vu
463 điểm
6
nguyễn thị hồng vân
421 điểm
7
Vũ Phương Hoa
417 điểm
8
Giang Sơn Thắng
415 điểm
9
Mã Văn Đồng
390 điểm
10
Hoàng Ngọc Linh
353 điểm