Thông báo

Trong thời gian tới, diễn đàn Veecom sẽ tổ chức cuộc thi tư luận để các thành viên có thể so tài kiến thức, đi cùng với đó là những phần quà vô cùng hấp dẫn.

Cuộc thi tuần thứ hai tháng 6 năm 2021

CHUYÊN ĐỀ: HỆ THỐNG BƠM

Ngày bắt đầu: 12:00 07/06/2021 / Ngày kết thúc 12:00 13/06/2021

Tham gia Xếp hạng

Băng cách nhấn nút tham gia, bạn đã đồng ý với thể lệ của cuộc thi

Thành viên tích cực
1
Lại Đức Tuấn
4/5 câu
2
Mã Văn Đồng
4/5 câu
3
Đặng Lê Hiếu
3/5 câu
4
Vũ Thùy Chi
3/5 câu
5
Dương Chí Công
3/5 câu
6
Hoàng Việt Dũng
2/5 câu
7
Phan Hien
2/5 câu
8
Trần Tín
2/5 câu
9
Trần Trí Thức
2/5 câu
10
Nguyễn Văn Hùng
2/5 câu
1
Lại Đức Tuấn
533 điểm
2
Trần Tín
516 điểm
3
Đặng Khắc Mẫn
486 điểm
4
Mit Vu
289 điểm
5
Hoàng Ngọc Linh
267 điểm
6
Trang Nguyen
137 điểm
7
nguyễn thị hồng vân
131 điểm
8
Trần Thái Hà
118 điểm
9
Nguyễn Đỗ Thuyên
117 điểm
10
Hoàng Việt Dũng
100 điểm
1
Lại Đức Tuấn
533 điểm
2
Trần Tín
516 điểm
3
Đặng Khắc Mẫn
486 điểm
4
Mit Vu
289 điểm
5
Hoàng Ngọc Linh
267 điểm
6
Trang Nguyen
137 điểm
7
nguyễn thị hồng vân
131 điểm
8
Trần Thái Hà
118 điểm
9
Nguyễn Đỗ Thuyên
117 điểm
10
Hoàng Việt Dũng
100 điểm