Hiệu quả năng lượng trong nông nghiệp (1)

Đồng bằng sông Cửu Long: Nhân rộng mô hình điện mặt trời kết hợp nông nghiệp

10/06/2021

Để tận dụng tối đa diện tích đất tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) mô hình sản xuất nông nghiệp kết hợp điện mặt trời đang được áp dụng và nhân rộng từ quy mô doanh nghiệp (DN) đến hộ gia đình.